Fotbal v Bernarticích

  Dne 4. července 1933 se sešli bernartičtí mladíci a tehdejší studenti před hotelem pana Erbala. Rokovali o tom, jak založit fotbalový klub, dobře organizovaný a řádně vedený. Kopaná se sice v Bernarticích hrála neorganizovaně již ve 30 letech, ale žádné záznamy z tohoto období se nedochovaly. Pan Rubín tehdy daroval míč a hrálo se na různých hřištích. Zájemců o založení sportovního klubu si povšiml pan štábní strážmistr Fiala. Byl ochoten vyjednávat s kýmkoliv, jen aby se v Bernarticích fotbal zavedl. K nadšencům o založení klubu se přidal i Dr. Vůjtěch. Brzy byl vyjednán první zápas. Stalo se tak 16. července 1933 v Dražíči s místním SK. Zápas skončil vítězstvím Bernartic v poměru 4:1. Byly sehrány další zápasy a vybudováno první hřiště na louce pana Krzáka a pana Malého na „Losech“. Další zápas se hrál na louce u „Piláku“.

             17. září 1933 byla svolána schůze klubu. Předsedou byl zvolen Jaroslav Šafránek, správce HD v Bernarticích, pokladníkem Štěpán Bartůněk a jednatelem Josef Zouzalík. 29. září 1933 v hotelu pana Erbala byli zvoleni kapitáni. U prvního mužstva Josef Chrástecký a u druhého mužstva Josef Koudelka. Na této schůzi bylo rozhodnuto, aby příspěvky od členů byly vybrány dopředu a do opravy dány kopačky.První nové kopačky byly zakoupeny v Táboře a pěšky pro ně došel Jindra Dvořák, hráč první jedenáctky. Štěpán Bartůněk daroval knihu na Kroniku. Předseda dobrovolné příspěvky. František Čunát zapůjčoval za sníženou cenu autobus pro jízdy k zápasům.

 První zápas v Bernarticích se hrál na „Losech“. Domácí nastoupili v nových dresech a na hřišti vyhrávala kapela pana Doubka. Sestava SK Bernartice:

Moravec Josef – Doubek Václav, Bartůněk Vláďa – Povolný Josef, Krzák Severin, Sup Štěpán – Hrubant Jaroslav, Růžička Václav, Kálal Miroslav, Doubek Jan, Dvořák Jindřich. V dalších zápasech nastupovali Jírovec Bedřich, Štágl Josef, Cikánek Jan, Chrástecký Josef, Kolář Václav, Houska Stanislav, Šimek Jan, Surovec Ivan, Vandlíček Jan, Jirásek František, Cigler Bohuslav, Bouška, Zunt, Krzák R. a další. Celkově bylo v roce 1933 sehráno 14 zápasů, z toho 7 vítězných, 3 remizy a 4 porážky. Skóre 41:33. Nejúspěšnějším střelcem se stal Václav Růžička se 14 brankami. Další byli Jan Doubek – 9 branek a Miroslav Kálal – 6 branek. Zápis do Kroniky z tohoto období provedl Václav Růžička.

  1. ples sportovního klubu Bernartice byl uspořádán 14. ledna 1934 v místní sokolovně.

 Rok 1934 byl poznamenán zvýšeným zájmem o kopanou. Vzrostl počet hráčů natolik, že byla ustavena ještě třetí jedenáctka a XI. Starých pánů. Do mužstev se přihlásili noví hráči a to: Nedvěd, Pichl, Sup, Hofman, prof. Linhart, Bartůněk, Kruliš, Hrubant Míla, Herink, Hron, Legát, Pileček, Hrubec, Šmitmajer, Štěpán, Šácha, Koudelka, Skřivan, Kaiser, Čuda, Čunát, Kott a další. Spachtováním pozemku pana Koudelky na 6 let bylo u lesa ke Zběšicům zřízeno nové hřiště. Na jeho zbudování se významnou měrou podíleli pan Severin Kálal, hráči, funkcionáři i příznivci kopané v Bernarticích a okolí. Postupně byl hráčský kádr rozšířen. Hrát začali Pechouš, Povolný st., Trojáček, Koukol, Hubal Fr., Král, Brčák, Charypar, Mlčkovský, Cigler Zd., Jírovec, Švadlena, Pecha a další.

 Počátkem druhé světové války začala činnost sportovního klubu ochabovat. Hráči odcházejí na různé práce do Německa, někteří do zahraničních armád i na jiná pracoviště. Činnost sportovního klubu se postupně zúžila na jedno mužstvo. Zápasů postupně ubývá. Jednatelem i kapitánem se stává Antonín Kott. Později hraje naše mužstvo společně s Olešnou a Bojenicemi. Po roce 1942, kdy došlo v Bernarticích k hromadnému zatýkání, činnost sportovního klubu postupně zaniká. Dochází k věznění, mučení i vraždění našich občanů a mezi nimi i sportovců. Fotbal se hraje jen někdy na hřišti v Bojenicích. Jen těžko se vzpamatovali občané Bernartic i náš fotbalový klub z těžkých ran, které zasadila fašistická okupace. Trvalo delší dobu než se někdo odvážil vykonávat jakoukoliv činnost.

 Obnovení činnosti SK Bernartice

 10. července 1944 se dohodli A. Rottenberg, St. Kravar a Jar. Suchan, že obnoví činnost sportovního klubu. Pro začátek se podařilo sehnat 10 kusů dresů a 8 párů kopaček. Hráči se dohodli s okolními obcemi, že s nimi sehrají přátelské zápasy. Byly to obce Svatkovice, Bilina, Dražíč, Opařany, Stálec, Kučeř, Jistebnice a Borovany. Tak se podařilo obnovit činnost prvního mužstva i dorostu.

            Začal pracovat výbor v tomto složení:

Předseda – Míla Hrubant

Jednatel – Jaroslav Suchan

Kapitán mužstva – Ladislav Křesina

Členové – Vítězslav Kravar

                  Alois Rottenberg

                  Antonín Kott

 

První zápis do Kroniky provedl v červenci 1944 Václav Procházka. Od září 1945 (mimo období 1948 - 1950) vedl zápisy v Kronice Jaroslav Suchan nejstarší, dlouholetý jednatel a obětavý pracovník oddílu kopané. V období 1948 – 1950 prováděl zápisy Jan Koptiš, učitel v Bernarticích. V současnosti vede kroniku Jaroslav Suchan st.

            Do konce roku 1944 bylo sehráno 13 zápasů. V této válečné době hrálo mužstvo v sestavě: Fučík, Mála, Kára, Rottenberg L., Suchan J., Křesina, Pechouš Vl, Hošna Z., Dryšl, Jírovec J., Málek B., Koukol J., Bouška J., Hubal F., Hubal J., Jaroš, Brčák J., Brčák A., Fiedler J., Fiedler B., Kalina L., Postupně přicházeli bratři Souhradové, Strejc a jiní.

            25.3.1945 se začala sezóna vítězným zápasem ve Stádlci zásluhou gólů Jana Souhrady a Oty Wehleho z Tábora.

            Poslední zápas ve válce byl sehrán 29. dubna 1945 na hřišti v Bojenicích. Utkala se mužstva SK Bernartice a XI. Starých pánů. Zápas, který pískal Václav Mikolášek, skončil 4:1, když sestava starých pánů byla: Koukol-Vandlíček, Zivuška-Stach, Tomek (Baťa), Dlouhý-Bejbl, Koudelka, Kodad, Cigler, Kott. Branky vstřelil za SK Bernartice A Křesina 2, Dryšl a Málek B., za staré pány skóroval Zivuška z penalty.

            Po skončení 2. světové války se začalo ihned v létě s budováním nového hřiště v Zaloučí. Hlavním organizátorem byl Josef Pěchota, který se vrátil z Vídně kde po dobu války pracoval. Hřiště se budovalo převážně ručně za účinné pomoci koňských potahů. Tehdy se mluvilo o stadionu Pepíka Pěchoty, který věnoval budování stadionu až do jeho otevření veškerý volní čas.

            První zápas na nově vybudovaném hřišti v Zaloučí byl v rámci sportovního dne sehrán 2. září 1945. Soupeřem SK Bernartice byla fotbalově velmi silná XI. Železničářů Olomouc. Přítomných 800 diváků vidělo výbornou kopanou a vítězství Olomouce v poměru 11:1. Naši branku a to první na novém hřišti dal Milan Král. Sestava SK Bernartice: Fučík-Brčák, Rottenberg L.-Koudelka, Málek B., Mála-Souhrada, Kodad, Švadlenka, Král, Krzák. Na novém hřišti se úspěšně rozvíjí činnost oddílu. Dobře si vede i dorost. Nikdo si v té době neuvědomoval, že na hřišti v Zaloučí se bude hrát plných 26 let. V roce 1948 se konal první poválečný sportovní ples. SK Bernartice se stává trvale vítězem „Memoriálu Severina Krzáka“. Vytvářejí se velmi silná mužstva mužů i dorostu. Začíná se rozvíjet činnost starých pánů. Za mužstva mužů již stále hraje Milan Král (kapitán), dále Kodad, Souhradové, Žižka, Hanzlík a další. Vítězíme v soutěži III. třídy nad silnými celky Milevska, Mladé Vožice, Plané, Chotovin, Veselí, Rapidu Bechyně a dalšími. Postupujeme poprvé do II. třídy.

  Vzniká Sokol Bernartice

             V roce 1949 v rámci sjednocené tělovýchovy v ČSR vstupuje náš klub do TJ Sokol. Tento název se stal trvalým a přetrvává dodnes. V 50-tých letech dochází k několika reorganizacím soutěží. Naše mužstvo je přeřazeno z II. třídy do okresního přeboru. Hrajeme však nepřetržitě. Máme stále A mužstvo, dorost, B mužstvo a staré pány. Střídají se hráči, funkcionáři i soupeři. Přicházejí úspěchy i nezdary.

            V roce 1955 vítězí A mužstvo v okresním přeboru a postupuje do krajské soutěže. Střetává se zde s atraktivními soupeři jako Milevskem, Týnem, Hlubokou, Žižkou Tábor a dalšími.

            V roce 1958 je v rámci další reorganizace přeřazen náš tým do II. třídy okresu Jindřichům Hradec. Utkává se s Třeboní, Suchdolem, Lomnicí, Velenicemi a dalšími soupeři. V tomto roce dochází k významnému střetnutí mezi XI. SK Bernartice 1933-35 a XI. SK Bernartice 1936- 1946 s výsledkem 2:0, když branky dali Čunát a Souhrada. Až do 60. let hrálo mužstvo v sestavě: Fučík, Štix, Čítek, Král, Rottenberg, Charvát, Jírovec B., Anděl, Mlíčko, Hrubant, Kodad, Cikánek, Vlna, Žižka, Kojetín, Trojan, Karafiát, Bartoš, Suchan F., Schorník, Jírovec P., Brčák, Pohůnek, Peterka, Melichar, Souhradové, Veverka F., Procházka a další.

            V rámci další reorganizace bylo A mužstvo zařazeno do II. třídy táborského okresu. Další léta nebyla pro oddíly kopané příliš úspěšná. 

           30 let kopané v Bernarticích

             Rok 1963 přináší úspěchy bernartické kopané. A mužstvo zvítězilo v okresním přeboru a postoupilo do I. A třídy, což byl výborný dar k výročí. Přičinili se o to hráči: Milan Král, Tonda Kodad, Franta Suchan, Jarda Štícha, Láďa Černohorský, Karel Petřík, Jenda Dušek, Jenda Jiroušek, Václav Kučera, Gusta Kojetín, Jenda Rybák, Standa Dušek, Josef Kašpar, Láďa Souhrada, Franta Veverka, Pavel Krupička, Josef Pohůnek a trenér Zdeněk Hanzlovský. Výborně v této době hrají B mužstvo, dorost i žáci. Postupně přicházejí další noví hráči: Hlavatý, Kostohryz J., Kostohryz Vl., Moravec, Procházka, Dušek Vl. a jiní. Trenérem se stává Václav Schorník, později Hlavatý a Moravec.

            Od podzimu 1964 hrálo A mužstvo opět po další reorganizaci soutěž okresu Písek, postoupilo do I.B třídy a v roce 1966 si znovu zajistilo postup do I.A třídy. Soupeři byli opět velmi kvalitní: Strakonice, Volyně, Vimperk, Protivín, KIN České Budějovice a další.

             Poprvé od roku 1944 byl zvolen nový předseda oddílu kopané. Stal se jím po Mílu Hrubantovi Ladislav Charvát. Míla Hrubant vykonal pro bernartickou kopanou velký kus práce.Ve funkci předsedy oddílu kopané pracoval plných 22 let.

            V roce 1967 byla konečně po dlouholetém úsilí získána plocha pro vybudování nového stadionu „za pilou“, o který se usilovalo více než 20 let. Stalo se to díky pochopení a úsilí pracovníků MNV, JZD, TJ Sokol a oddílu kopané. Předseda MNV Václav Mrázek se spolu s funkcionáři TJ Sokol, hráči a fandy oddílu kopané dali do velikého díla. Projekt vypracoval Václav Stejskal, stavbu vedl Jaroslav Suchan. V akci Z se vytvořilo dílo v hodnotě milion korun. Bylo odpracováno více než 25 000 brigádnických hodin. Nejvíce odpracovali Jaroslav Suchan, Ladislav Charvát, Václav Schorník, Václav Blažek, František Král, Josef Anděl, Josef Hošna, Josef Kolář, Ladislav Kolář, Milan Král, Jan Brčák. 

Otevření nového stadionu – slavný den bernartické kopané.  18. 7. 1971 byl přátelským zápasem s internacionály Slavie Praha slavnostně otevřen nový stadion. Slavie zvítězila 2:0 za přítomnosti velkého počtu diváků. Za Sokol Bernartice hráli: Černohorský, Hlavatý, Kostohryz J., Kostohryz V., Dušek S., Schorník, Kodad J., Svatek, Dušek V., Jedlička, Blecha, Vácha F., Václavík V., Němeček.

            V roce 1973 u příležitosti 40. výročí kopané v Bernarticích bylo sehráno přátelské utkání A mužstva s internacionály Sparty Praha. Sparta zvítězila 3:2 před 750 diváky.

            Bylo to velmi úspěšné období bernartické kopané, plné nadšení při budování stadionu a zabezpečení sportovní činnosti. Dařilo se i jednotlivým mužstvům, z nichž A mužstvo hrálo v I.A třídě až do roku 1976, kdy sestoupilo do I.B třídy.

            V roce 1978 se uskutečnilo přátelské utkání s Amforou Praha. Posílená stará garda hrála s Amforou nerozhodně 3:3. Branky vstřelili Veverka M. 2 a Vácha F. Utkání přihlíželo rekordních 2800 diváků. Sokol Bernartice v tomto utkání hrál v sestavě: Černohorský-Kostohryz J. (Petřík), Kostohryz V., Dušek J., Dušek S., Brčák J. (Charvát), Veverka M., Vlna J. (Hanzlovský), Souhrada J. (Procházka), Dušek V. (Kodad J.), Kotrba V. (Vácha F.), Scorník (Brčák P.), Moravec (Jírovec P.)

            Na novém stadionu bylo sehráno mezinárodní utkání žen Slavie Praha a SCF Azura Itálie před 800 přihlížejícími diváky. Byla zde sehrána také přátelská utkání s dorosteneckými výběry ČSR a ČSSR.

            V letech 1978 až 1981 byla v Kronice zaznamenána celkem úspěšná činnost všech oddílů. V roce 1980 se dařilo zejména B mužstvu. V tomto roce došlo k dalšímu přátelskému utkání staré gardy Sokola Bernartice s Amforou klubem Praha. Amfora posílená řadou internacionálů zvítězila 7:3 a připravila pro 1000 diváků bohatý sportovní i společenský zážitek. Čestný výkon provedla herečka Helena Růžičková.

            V roce 1981 postoupilo A mužstvo znovu do I.A třídy, kde hrálo několik dalších sezón. 

            50 let kopané v Bernarticích

            U příležitosti 50. výročí trvání kopané v Bernarticích se konala dne 27. srpna 1983 slavnostní schůze v sokolovně, na které byla oceněna dlouholetá činnosti oddílu kopané, jeho funkcionářů, hráčů a příznivců. V rámci oslav se uskutečnilo přátelské utkání A mužstva s internacionály Sparty Praha. Sparta před 400 diváky zvítězila: 4:2. Naše branky vstřelili Suchan Z. a Václavík V. Předzápas tradičně obstaraly staré gardy.

Velmi dobře si v průběhu těchto let vedla mládežnická družstva. Žáci a dorost několikrát zvítězili ve svých soutěžích, ale z finančních důvodů nebyli nikdy do krajských soutěží přihlášeni. B mužstvu se dařilo zejména v době, kdy hrálo dobře i A mužstvo. Vyrostla v něm řada hráčů pro A mužstvo a naopak starší hráči zde dále pokračovali v aktivní sportovní činnosti. Jako velmi úspěšnou lze hodnotit činnost staré gardy. Sehrála v průběhu let řadu utkání, která se stala pro ně i pro diváky zdrojem zábavy, odpočinku a udržování přátelského vztahu k bernartické kopané.

             Do A mužstva postupně přicházeli další hráči: Ševčík, Šťastný M., Kodad M., Herink M., Suchan Z., Veverka M., Petr, Mertl, Růžička, Syrovátka P., Kovář, Branžovský, Fučík, Fukové, Trantina, Velík, Volf, Anděl M., Doubek, Kolář, Kořánek, Veselý, Mrzena, Hrdel, Tupý a další.

            V roce 1986 hraje A mužstvo opět I. B třídu. O rok později a zatím naposled postoupilo do I.A třídy.

            V rámci oslav 55. výročí kopané v Bernarticích bylo sehráno přátelské utkání s internacionály Dukly Praha s výsledkem 1:1.

            Výborně hrál v této době dorost. Stal se opět přeborníkem okresu. V roce 1990 po jarním kole však bylo mužstvo dorostu pro malý počet hráčů zrušeno. Je to poprvé v historii poválečné kopané, kdy v Bernarticích nehraje dorost. Jak se později ukázalo, mělo toto rozhodnutí negativní dopad na další období bernartické kopané.  

A mužstvo hraje trvale až do roku 1991-92 I.B třídu. V roce 1992 sestoupilo do okresního přeboru.

            V roce 1992 byla ukončena činnost B mužstva. Činnost byla obnovena v roce 1994.

Dne 16.7.1994 byly zahájeny oslavy 60 let kopané, z čímž bylo spojeno znovuotevření stadionu po rok a půl trvající rekonstrukci trávníku. Hřiště se otevřelo utkáním Bernartice „A“ – Bernartice „B“ s výsledkem 5:4.

            17.7.1994 bylo sehráno další utkání. Bernartice „A“ – SK České Budějovice. Domácí zvítězili 5:4.

            V sezóně 1996/1997 zvítězilo A mužstvo v OP a postoupilo do I.B třídy. Zde se udrželi do sezóny 1999/2000, kdy sestoupili do OP.

            Sezóna 2000/2001 přinesla úspěch v podobě postupu ml. žáků Bernartic a st. žáků, kteří hráli pod hlavičkou Branic z OP do I.A třídy žáků. Neúspěchem byl sestup B mužstva do IV. třídy.

            22.6.2003 zvítězilo A mužstvo ve finále Českého poháru okresu Písek nad mužstvem Čimelic.

            V sezóně 2003/2004 postoupilo A mužstvo do I.B třídy. V následující sezóně sestoupilo zpět do OP.  

            V sezóně 2004/2005 zvítězili naši nejmladší v OP kadetů. Ten samý rok vyhrálo mužstvo mladších žáků svou skupinu v I.A třídě.

            Sezóna 2006/2007 byla úspěšnou pro naše dorostence, kteří zvítězili v I.A třídě a zajistili si tak historický postup do KP dorostu. V následující sezoně obsadili 10. místo z 20 účastníků.

           V sezóně 2007/2008 si A mužstvo zajistilo postup do I.B třídy. Cílem pro další roky je setrvání v krajské soutěži.

 U příležitosti 75. let trvání kopané v Bernarticích bylo v sobotu 19. července 2008 sehráno přátelské utkání mezi starou gardou Bohemians 1905 a bernartickým A mužstvem. Utkání skončilo nerozhodně 5:5. Branky za "Klokany" vstřelili: Dobiáš (pen.), Koubek 2, Boháč, Levý. Za domácí se trefili: Hurtík, Schorník Luděk, Herink Jakub 2, Fučík David. Zápasu přihlíželo přes 300 platících diváků a zhruba 50 zvaných hostů. V poločasové přestávce byly oceněni bývalí hráči a funkcionáři Sokola Bernartice, ceny předávali Antonín Panenka, Karol Dobiáš a Ladislav Černohorský. Antonín Panenka poté rozdával autogramy.

 

 Před hlavním zápasem sehrály přátelské utkání přípravky Bernartic a Bechyně. Bechynští zvítězili 8:1.

Po skončení zápasu přišlo na řadu občerstvení, kterým bylo pečené sele a chlazené pivo z místní hospůdky. Nutno dodat, že celá akce se podařila a přálo jí i počasí.

 

 Sezóna 2008/2009 přinesla postup našemu B mužstvu do III. třídy. A-mužstvo se stalo podzimním mistrem I.B třídy, na konci sezóny obsadilo 4. místo.

  

 V sezóně 2011/2012  postoupilo A mužstvo do I.A třídy. Po tomto ročníku ukončil svoji dlouholetou činnost u týmu trenér Petr Vašíček. Poslední postup Bernartic do I.A se datuje na rok 1987. Po 25 letech se tak Bernartice opět dostali do nejvyšší soutěže, kterou zde muži hráli.  

 

V sezóně 2014/2015 postoupilo B mužstvo do Okresního Přeboru

 

Sezóna 2015/2016 se stala zatím asi historicky nejúspěšnějším ročníken pro Bernartický fotbal. A mužstvo obsadilo 2. místo za Protivínem v I.A třídě sk "A" s 62 body za 20 výher 2 remízy a 4 prohry. B mužstvo navíc ovládlo okresní pohár. 

 

Sezóna 2016/2017 Muži "A" navázali na loňský ročník a dlouho rrželi 2. místo, nakonec se ale v závěru sezóny propadli na konečné 3. místo